فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه نسل مولد و کارآفرین فردا، شناخت و ارتقاء سطح عمومی فرهنگ بیمه تامین اجتماعی، ایجاد ثبات اجتماعی و ارتقای کیفی سرمایه های اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ای و توانمندی بازدیدکنندگان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی با توجه به مقررات و قوانین تامین اجتماعی از اهداف این طرح است.
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *