بایگانی برچسب: s

كارگاه نقش كوچينگ در بهبود عملكرد سازماني …… ……. در رویکرد #کوچینگ هر فر…


كارگاه نقش كوچينگ در بهبود عملكرد سازماني
……
……. در رویکرد #کوچینگ هر فرد بهترین #متخصص #زندگی خودش است
#کوچ با ابزارهایی مانند #گوش دادن فعال و #بازخورد مناسب به گفته ها و ناگفته های مراجع، با #پرسش هایی هوشمندانه، #توانایی های او را شکوفا سازد
….
#كوچ حتما براي #يادگيري اين #مهارت بايد #تحصيلات #آكادميك كوچينگ داشته باشد و پيشينه فرد بعنوان #استاد #مدير #مشاور او را به يك كوچ تبديل نمي كند.
از كوچ خود بخواهيد #مدرك #تحصيلي خودش را به شما نشان دهد.
…. #كوچ #كوچينگ #مربي #مربي_گري #منتور #منتورينگ #آموزش #مشاور #استعداديابي #روانشناس #درمانگر #مدير

 Source

روشهاي كاربردي براي پيشرفت : قسمت اول : هر #روز يك #كتاب بخوانيد يك #زبان #جديد…


روشهاي كاربردي براي پيشرفت :
قسمت اول :
هر #روز يك #كتاب بخوانيد
يك #زبان #جديد ياد بگيريد
يك #سرگرمي جديد انتخاب كنيد
يك #دوره_آموزشي جديد انتخاب كنيد
يك اطاق #آرامبخش خلق كنيد
بر #ترس هاي خود غلبه كنيد
#مهارت هاي خود را #ارتقا دهيد
زود از #خواب #بيدار_شويد
برنامه ورزشي داشته باشيد
#كتاب راهنماي #زندگي براي خود تدوين كنيد
براي خود در #آينده #نامه بنويسيد
از منطقه #راحتي خود خارج شويد
يك نفر را به #چالش بكشيد
#نقاط_ضعف خود را پيدا كنيد
#بازخورد ديگران را جويا شويد
روي ليست كارها #تمركز كنيد
براي خود #اهداف #جسورانه تعيين كنيد
#معايب خود را قبول كنيد
وارد عمل شويد
از افرادي كه براي شما #الهام_بخش هستند ياد_بگيريد
يك #عادت_بد را #ترك كنيد
يك #دعادت_خوب را ترويج_دهيدSource