بایگانی برچسب: s

# #باورها #اعتقادها#حقایق#درست واقعیت آن چیزی هست که واقعا هست یعنی بدون دخالت …


#
#باورها #اعتقادها#حقایق#درست

واقعیت آن چیزی هست که واقعا هست یعنی بدون دخالت باور، احساس و فکر من… اینکه من صبح تا شب طبق باورهایی به دنیا نگاه کنم بعد حس کنم واقعا دنیا عوض شده، دروغ و توهمی بیش نیست. اغراق هایی که با عنوان قانون جذب و موارد مشابه به دیگران القاء شده است. این بازیهای عجیب ذهن ماست که ما هم ناآگاهانه وسط بازی هستیم.
آنچه شما از واقعیت خواهید دید یعنی عینیت و سپس آن را به درون مخابره میکنید با احساسات، باورها و حتی نیازهای شما مخلوط شده و تبدیل به ذهنیت میگردد. یعنی شما دنیا را درون خود ترجمه میکنید.
حقیقت نیز آن چیزی است که باید باشد اما ممکن است نباشد. مثلا اصول اخلاقی و قوانین جهان شمول در جهان باید باشند اما در واقعیت ممکن است اینطور نباشد. در جهان صلح حقیقت است اما جنگ واقعیت دارد. آن چیزی که وجود دارد و واقعا برقرار است

آزیتا چیت ساززادهSource

همواره این قانون جهان هستی را بدان که هر هدفی را تو از ته قلب باور کنی، جستجو ک…


🌱
همواره این قانون جهان هستی را بدان که هر هدفی را تو از ته قلب باور کنی، جستجو کنی و به آن عشق بورزی، آن هدف هم تو را جستجو می کند و به سوی تو می آید و در نهایت شما به هم می رسید.
#روانشناسی
#قانون_هستی
#باورها
#هدفSource

ویروس هایی که تمام ذهن ما را فرا گرفته اند ؛در واقع عقایدی که تبدیل به باور و شع…


ویروس هایی که تمام ذهن ما را فرا گرفته اند ؛در واقع عقایدی که تبدیل به باور و شعارهای عامه پسند می شوند ان را می شنوید و در ذهن خود با ان بازی می کنید و همین‌طور ان را برای دیگران شرح می دهید .مثال واضح از تفکر گله ای به رستوران هایی بر می گردد که همیشه نمک و فلفل بر سر میزها دارند اما خبری از نمک دریایی نیست .در واقع یک کپی از رستوران الگو 🤔و این یعنی خلاقیت جایی ندارد 😐و یا اینکه خیلی ها شرایط اقتصادی امروز را نا امید کننده می بینند و این در صورتی است که شرایط بحران یعنی فرصت 😊البته برای افرادی که مایلند خارج از خرد جمع فکر کنند و اینگونه ذهن خود را تربیت کرده اند .
#تفکر گله ای
#بحران
#فرصت
#باورها
#ذهنت_رو_درگیر_زیباییها_کن_تا_زیباییها_رو_جذب_کنی🍃🌺💭 #نمک
#رستوران
#خلاقیت
#رستورانگردی
#مهارت تفکر
#مهارت
#مرضیه_رستمی_سیاهوییSource

اگر ميخواهيدزندگى آرام و با شور واشتياقى داشته باشيدوثروتمندباشيد: كسي نمى تواند…


اگر ميخواهيدزندگى آرام و با شور واشتياقى داشته باشيدوثروتمندباشيد:👇 كسي نمى تواندوقتى نگران پرداخت قسط دام (وام)بانكى خوداست زندگى بانشاط وپراشتياقى داشته باشد .

بدهكارنشويد ،وام نگيريد،ممكن است ماه ها وسال ها طول بكشد كه به هدفتون برسيد.

اما آزادى ناشي از رهايي از بدهكارى به شما امكان مى دهدبه اشتياق ونشاط برسيد ،چيزى هايي كه وجود داشتن آن هارا فراموش كرده ايد
.
اين گونه “زندگى بهترازخوب “را تجربه ميكنيد.

اگربدهكار بانك باشيد ،
خلاقيت خودرا از دست ميدهيد وذهن شما هنگ ميكند ومدام برقسط دام (وام) تمركز مى كند،
و ديگه قدرت تخيل وتجسم ندارد وتا موقعى كه بدهكارى تمام نشود ،قادر به پيشرفت درهيچ زمينه اي نيستيد و پسرفت ميكنيد .
#موفقیت #اميد #هدف#تلاش
#مهارت#انگيزشي_موفقيت_انرژي_مثبت
#باورها #نوروزى#نخبگان_نوبلSource

شماداراى مغزى شگفت انگيزهستيد،كه ١٠٠ميلياردسلول درآن جادارد، كه ازبزرگترين ابرك…


شماداراى مغزى شگفت انگيزهستيد،كه ١٠٠ميلياردسلول درآن جادارد،

كه ازبزرگترين ابركامپيوترى كه تاالان ساخته شده ،قدرتمندتراست.

ناخودآگاه شما مى توانددرطول زندگى تان ،
عظيم ترين اطلاعات رادرخود ذخيره كندوظرف ٢ثانيه آنهارا تحويل شما دهد.

شما ازتمامى منابع هوشى وذهنى مورد نيازبراى مقابله باهرمشكلى برخورداريد.

علاوه براين ،تفكراتتان به طرزشگفت انگيزى قدرتمندند،به نحوى كه قادرندشما راعصابي ياشاد،مثبت يامنفى وهيجان زده ياخونسردسازند.

اولين وظيفه شما ،كنترل افكارواحساسات تان است تابتوانيد ،عالي عمل كنيد.

اگرميخواهيدبه هرآن چيزى كه ميخواهيدبرسيد،
فورأ بايدكنترل خودتان را به دست بگيريد.

#موفقیت #اميد #انگيزش #اعتماد_به_نفس #تلاش #مهارت
#باورها #ناخودآگاه #كمال
#كنترل #آرامش #عزت_نفس #انگيزشي_موفقيت_انرژي_مثبتSource

بر گرفته از #کتاب #گفتمان #اخلاق و #سیاست #مدرنیته #مدرنیته_سنتی #ایدئولوژی #دو…


بر گرفته از #کتاب #گفتمان #اخلاق و #سیاست
#مدرنیته #مدرنیته_سنتی #ایدئولوژی #دولت #دموکراتیک #باورها #اجتماعی #اخلاقی #فرهنگ #تضاد #شیوه_زندگی #مدافعان #تنش #مدرنیزاسیون

#محمود_ابراهیم_آبادی #کارشناس و#ارزیاب_فرهنگیSource

تكرار مادر همه مهارت هاست. هرمهارت ياتخصصى كه ميخواهيدبصورت حرفه اي كسب كنيد، ب…


تكرار مادر همه مهارت هاست.

هرمهارت ياتخصصى كه ميخواهيدبصورت حرفه اي كسب كنيد، بايد بصورت آگاهانه هزاران بار تكرار كنيد كه درضميرناخودآگاهتان ثبت وبايگانى شود وبعدنا خودآگاهتان به جاى شما(ضميرخودآگاه)اتوماتيك وار انجامش ميدهد ،

مثل رانندگى كه اولش بايد آگاهانه كلاچ بگيريد،دنده عوض كنيد،ترمزبگيريد،
توآيينه نگاه كنيد،ترمزدستى بگيريدو…
وباتكرارحرفه اى ميشويد بطورى كه اصلا ديگه روى رانندگى تمركزى نداريد ،وناخودآگاهتون همه كارهارا انجام ميدهد.

مثل اين خانم روسي كه اين هنرشاهكار را باتكرار حرفه اى شده والان ديگه اصلابه ضمير آگاهش نيازى ندارد وضمير ناخودآگاهش اتوماتيك وار همه اين حركات را انجام ميدهد،

همه تخصص ها ومهارت هاهمين است.
واگرآگاهانه كارهايي كه موجب پيشرفت شما ميشودراباتكرار وتكرارو تكرار انجام دهيد جرئي ازوجودتان ميشود وموجب موفقيت درهمه موارد زندگيتان ميشود.

پس ازاين قدرت ضميرناخودآگاهتان به نفع خودتان استفاده كنيد؛نه به ضرر خودتان.
چون برعكس هم عمل ميكند،وخيلي قدرت دارد وقدرتش از اتم هم بيشتراست واو را دست كم نگيريد وبيشترين استفاده را ازش كنيد.

#موفقیت #اميد #مهارت #تلاش
#موفقيت_نزديك_است #انگيزش
#باورها #حرفه_ای #مثبت_اندیشیSource

مواظب خداى درونتون باشيد. مواظب غول درونتون باشيد، اوقدرت اتم دارد ،چه درسازندگى…


مواظب خداى درونتون باشيد.
مواظب غول درونتون باشيد،
اوقدرت اتم دارد ،چه درسازندگى چه درتخريب .
هرچه آگاهانه احساستان را كنترل كنيدوخودتان را آرام وشادنگه داريد،
اتفاقات خوب واردزندگيتان ميشودوهرچه اتفاقات خوب وارد زندگيتان شود احساستان بهتروبهتر ميشود وبه موفقيت بيشترى ميرسيدوهرچه موفقيت بيشترى داشته باشيدضميرناخودآگاهتان(خداى درون )باورش ميشود كه ميشودباورش ميشودكه قانون جواب ميدهدوقتى كه موفقيت باورش شدديگه هيچ چيزى ياهيچ قدرتى جلودارش نيست چون قدرت اتم دارد اون موقع هست كه فركانس هاى قوى ترى به جهان هستي ميفرستدواتفاقات بهترى وبزرگتري وارد زندگيتان ميشود وبه جايي ميرسيدكه خودتون (ضميرخودآگاهتان )وحشت ميكند كه اوچه قدرتى دارد.
اوهرچه كه ازش بخواهيد وهردستورى بهش بدهيد ،اطاعت ميكند،پس مواظب باشيدكه چه دستورى بهش ميدهيد.

#موفقيت_نزديك_است #انگیزشی #مهارت
#حرفه_ای #موفقیت #زندگی #كمال #تلاش #آرامش
#باورها #نخبگان_نوبل #نوروزيSource

#آرامش #موفقيت_نزديك_است #موفقيت #انگیزشی #انگيزشي_موفقيت_انرژي_مثبت #مهارت #تلا…


#آرامش #موفقيت_نزديك_است #موفقيت #انگیزشی #انگيزشي_موفقيت_انرژي_مثبت #مهارت #تلاش #كمال #حرفه_ای #باورها #Source

Life Style… سبک زندگی زندگی چیز عجیبی است و عجیب تر از آن سبک های زندگی کردن ه…


Life Style…
سبک زندگی
زندگی چیز عجیبی است و عجیب تر از آن سبک های زندگی کردن هستند… واقعا هر چه بیشتر در مورد سبک های مختلف زندگی فکر میکنی بیشتر سرگردان میشوی که واقعا چه کسانی دارند زندگی میکنند! چه کسانی خوشبخت تر هستند و چجوری باید زندگی کرد!
#سرنوشت
#تقدیر
#باورها
#سنت_ها
#روستایی
#شهری
#مهاجرت
#افسردگی
#شادابی
#امیدSource